602-644-418

Badania marketingowe i rynkowe

"Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo" - Clyde Fessler

Jesteśmy firmą współpracującą z największą ilością audytorów/ankieterów. Nasza siatka z roku na rok jest systematycznie powiększana. Każdy audytor/ankieter przechodzi testy wstępne oraz każdorazowo szkolenia do każdego realizowanego projektu.

Ankieterzy działają według wytycznych Międzynarodowego Kodeksu Postępowania w Badaniach Rynku ESOMAR oraz Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) prowadzonego przez OFBOR.


Od roku 2011 Biuro badań marketingowych i rynkowych KAJARY zrealizowało w różnym zakresie ponad 900 badań marketingowych i rynkowych.


Wśród osób z nami współpracujących są m.in.:

- ankieterzy terenowi i telefoniczni

- koordynatorzy

- transkrybenci

- tajemniczy klienci

- moderatorzy

- rekruterzy do badań FGI I ID

- pozostali współpracownicy